Strona główna


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/okszamosc/ftp/templates/dd_movie_83/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Informujemy, iż egzaminy sędziowskie Jesień 2020 odbędą się w następujących terminach:

18 września - klasa Okręgowa

22 września - klasa A

24 września - klasa B i pozostali sędziowie

 

Harmonogram:

16.30 - test pisemny (test zostanie przeprowadzony na koronie stadionu - prosimy o zabranie ze sobą podkładek)

17.15 - test sprawnościowy

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu kondycyjnego jest posiadanie i okazanie ważnej karty zdrowia lub oświadczenia o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu.

Egzaminy zostaną przeprowadzone na obiektach OSiR w Zamościu w reżimie sanitarnym.

Sędziowie zobowiązani są do przystąpienia do egzaminów w terminach swoich klas rozgrywkowych.

W czasie egzaminów nie będzie możliwości skorzystania z szatni.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu dostępne są w linku EgzaminyMenu głównym

 

Sędziowie przystępujący do egzaminów nie mogą mieć gorączki, kaszlu i kataru, z takimi objawami chorobowymi nie zastaną dopuszczeni do egzaminów.

Prosimy o bieżące monitorowanie informacji na stronie z uwagi na możliwość zmiany harmonogramu.

 

Druk oświadczenia sędziego do pobrania tutaj