24 maja o godzinie 19:00 odbędzie się szkolenie online dla sędziów i obserwatorów organizowane przez KS LZPN. Link do spotkania oraz klipy zostaną przesłane mailem. 

Komisja Sędziowska informuje, iż w dniu 22.04.2022 r. (piątek) odbędą się egzaminy dla sędziów w II terminie.

1) O godzinie 16.00 egzaminy teoretyczne

2) O godzinie 17.00 egzaminy praktyczne

Egzaminy odbędą się na obiektach OSiR w Zamościu

W najnowszym czasopiśmie "Sędzia" został opublikowany artykuł dotyczący Pana Witolda Wosia - Wieloletniego Przewodniczącego Okręgowego Kolegium Sędziów w Zamościu.

witoldwos1

Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów w Zamościu organizuje kurs na sędziów piłki nożnej.
Jeśli interesuje cię przygoda z gwizdkiem i spełniasz kryteria - zapraszamy!  Kurs jest bezpłatny!
 
 263001761 10220400976630319 7924975726703099662 n
 
STAWKI SKŁADEK FUNDACJI KSP OBOWIĄZUJĄCE NA ROK 2022.
 
Fundacja KSP    – 90,- zł.
 
Każdy członek FUNDACJI KSP w terminie do dnia 17 GRUDNIA 2021 roku zobowiązany jest opłacić składkę członkowską za 2022 rok, na podane niżej konto bankowe:
 
30 1160 2202 0000 0003 1981 6830
 
podając w tytule wpłaty: Sędzia,  Obserwator, Senior  imię i nazwisko,  KS LZPN lub Oddział Biała  Podl., Chełm lub Zamość – składka na Fundację KSP za 2022 r.
 
Składki na Stowarzyszenie i KFD będą płatne w I kwartale 2022 r. 
 
Zarząd Kolegium Sędziów
Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

Informujemy, że we wrześniu odbędą się dwa szkolenia ogólne organizowane przez KS LZPN.

1) 16.09.2021r. (czwartek) godz. 19.30

2) 21.09.2021 r. (wtorek) godz. 19.30

Szkolenia w formie online. Linki do szkoleń zostaną przesłane uczestnikom pocztą elektroniczną w formie wiadomości e-mail. Obecność obowiązkowa!

Komisja Gier O/Zamość przypomina, że:

na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi, wpisanymi do protokołu, może przebywać najwyżej 6 osób, spośród osób pełniących następujące funkcje:

a) asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych,

b) lekarz,

c) trener bramkarzy,

d) trener przygotowania fizycznego,

e) drugi asystent trenera,

f) kierownik drużyny,

g) fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia,

h) masażysta,

i) drugi masażysta,

j) sprzętowy chyba, że warunki na stadionie (liczba miejsc na ławce rezerwowych)pozwalają na umiejscowienie większej liczby osób funkcyjnych. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane czytelnie na załączniku do sprawozdania meczowego.

UWAGA!

Komisja Gier Oddziału LZPN w Zamościu informuje, że Uchwałą Zarządu LZPN liczba zmian zawodników w zamojskiej Klasie Okręgowej w sezonie 2021/2022 wynosi: 5 (pięć) zmian zawodników.

Wytyczne dotyczące organizacji rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywkowych mężczyzn oraz rozgrywek III i IV ligi kobiet na sezon 2021/2022 w Lubelskim Związku Piłki Nożnej w okresie trwania epidemii COVID-19 obowiązujące od dnia 4 sierpnia 2021 - Pobierz TUTAJ!

Zarząd OKS informuje, iż w dniu 20.08.2021 r. (piątek) o godzinie 17.00 w sali Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ulicy Partyzantów 3 odbędzie się odprawa przed runda jesienną oraz szkolenie sędziów i obserwatorów OKS Zamość. Spotkanie przeprowadzone zostanie zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Egzaminy teoretyczne i kondycyjne odbędą się w dwóch terminach:

1) 02.09.2021 o godzinie 16.30 klasa O i A

2) 31.08.2021 o godzinie 16.30 klasa B, bezklasowi i seniorzy.

Komisja ds. Licencji Sędziowskich Lubelskiego ZPN przypomina o obowiązku posiadania przez wszystkich sędziów KS LZPN – aktualnej licencji sędziowskiej na sezon 2021/2022.

Z uwagi na szczególną sytuację związaną z epidemią COVID19 formalności ograniczone są tylko do wniesienia opłaty licencyjnej zgodnie z uchwałą Zarządu LZPN sędziowie i asystenci ponoszą opłaty w wysokościach określonych w załączniku Uchwały Zarządu PZPN

Zgodnie z przyjętymi zasadami sędziowie, którzy w roku 2021/2022 rozpoczynają trzeci rok sędziowania ponoszą 100% opłaty z tabeli, a sędziowie, dla których obecny sezon jest pierwszym lub drugim zwolnieni są z opłat.

Opłatę licencyjną należy wnieść na konto LZPN 

                              63 1160 2202 0000 0000 9853 0330 - Bank Millenium S.A.

w tytule przelewu prosimy wpisać:
Opłata licencyjna – nazwisko i imię sędziego, klasa rozgrywkowa, Oddział .

W związku z rozpoczynającym się niebawem nowym sezonem rozgrywkowym prezentujemy najnowsze wydanie Przepisów Gry w Piłkę Nożną na sezon 2021/2022 w wersji elektronicznej.

Wersja książkowa dostępna będzie w terminie późniejszym.

Jednocześnie dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Sędziów Podokręgu Rzeszów "Gwizdek" publikujemy również prezentację omawiającą zmiany w nowych przepisach.

Trzecim dokumentem szkoleniowym jest  Płyta UEFA RAP 2021-1

Prosimy wszystkich sędziów i obserwatorów o zapoznanie się z w/w materiałami.

 

Materiały dostępne są w linku Materiały szkoleniowe w Menu Głównym strony lub przez poniższe linki.

 

Przepisy Gry 2021/2022

Prezentacja zmian w przepisach 2021/2022

Płyta szkoleniowa UEFA RAP 2021-1

Zarząd OKS informuje, iż w dniu 22.06.2021 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w sali Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ulicy Partyzantów 3 odbędzie się szkolenie sędziów i obserwatorów OKS Zamość połączone z omówieniem spraw bieżących. Spotkanie przeprowadzone zostanie zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Jednocześnie przypominamy o konieczności uiszczenia składek KFD, które będzie można wpłacić na w/w spotkaniu. (Informacja o ich wysokości w wiadomości poniżej)

Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów na posiedzeniu w dniu 11.05.2021 r. podjął Uchwałę dotyczącą wysokości składek na Fundusz KFD:

Wszyscy czynni sędziowie i obserwatorzy, którzy nie są członkami Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny lub nie uiścili składek za rok 2021 winni opłacić składki na Fundusz KFD w wysokości równej składkom członkowskim na Stowarzyszenie. (Informacja o ich wysokości w kominikacie poniżej)

Ustalono również zaległe składki za rok 2020 w wysokości 20 zł dla wszystkich czynnych sędziów i obserwatorów.

Wpłat można dokonywać osobiście u kol. Andrzeja Kozłowskiego lub na planowanym w czerwcu br szkoleniu.

Termin wpłat mija 30.06.2021 r.

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że w poniedziałek (3.05.2021), w wieku 61 lat zmarł wieloletni sędzia Andrzej Sadowski.

W imieniu Zarządu Okręgowego Kolegium Sędziów ZOZPN oraz całego środowiska sędziowskiego składamy szczere wyrazy współczucia rodzinie Ś.P. Andrzeja.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 7 maja 2021 r. o godzinie 10.00 w kaplicy cmentarnej przy ulicy Peowiaków w Zamościu.